top of page

Conrector Praktijkonderwijs / Eerste Opvang Anderstaligen (PRO/AOE)

DaCapo college

 1,0 fte in S13

Conrector Praktijkonderwijs / Eerste Opvang Anderstaligen (PRO/AOE)

Begrijp jij wat onderwijs met een kind doet? Wil je werkelijk vormgeven aan onderwijskundige vernieuwing? Borg je deze vernieuwing vanuit gezonde bedrijfsvoering? Ben je bedreven in het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van beleid samen met jouw schoolteam, met oog voor de mens en hart voor onderwijs? Dan ben jij onze nieuwe conrector! 

 

Voor het DaCapo College Praktijkonderwijs / Eerste Opvang Anderstaligen te Sittard/Geleen zoekt Stichting LVO een bevlogen conrector.

 

De school
Het DaCapo College te Sittard/Geleen verzorgt naast VMBO ook Praktijkonderwijs en onderwijs aan Eerste Opvang Anderstaligen.De functie

De conrector legt verantwoording af aan de rector. De rector vormt samen met de 2 conrectoren de schooldirectie van DaCapo. De schooldirectie zet de meerjarige beleidslijnen uit binnen de vastgestelde kaders op stichtingsniveau en vertaalt deze in schoolbeleid. In het directieoverleg leveren de conrectoren een bijdrage aan de voorbereiding en de meningsvorming omtrent dit meerjarenbeleid.

De functie kent de volgende resultaatgebieden:

 • Integraal managen van de locatie

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het (meerjaren-)beleid

 • Leiding geven aan teamleiders, docenten en ondersteunend personeel


De functie heeft een omvang van 1,0 fte. Salariëring vindt plaats conform schaal 13 van de cao VO.


De opdracht

De Conrector zorgt voor een goedlopende organisatie waar gezamenlijk de onderwijskundige ontwikkeling/visie doorontwikkeld en geborgd wordt.

 

De conrector die wij zoeken

 • Is een spontaan, enthousiast, geanimeerd persoon die optimisme en overtuiging uitdraagt

 • Beweegt in de richting van doelen, maar handhaaft daarbij positieve persoonlijke relaties

 • Heeft het vermogen respect van mensen te winnen en zelfvertrouwen te projecteren

 • Gaat makkelijk om met verandering, maar met oog voor timing

 • Gaat open om met verschillende persoonlijkheden

 • Is ambitieus om vooruit te komen met de organisatie. Is in staat om  'anderen te overtuigen' of te zorgen dat ze volgen

 • Is aanspreekbaar voor de behaalde of niet-behaalde resultaten

 • Zal zaken niet als vanzelfsprekend aanvaarden, maar zijn/haar kennis gebruiken om zaken te toetsen op feiten

 • Is door zijn/haar nieuwsgierigheid  en kennis een nuttige bron van informatie zijn voor zijn/haar omgeving

 • Heeft het vermogen om zowel wetenschappelijk als intuïtief / instinctief te denken.

 • Zal, wanneer de situatie daarom vraagt, oplossingen onderbouwen met feiten, formules, gevoelens of emotie

 • Zal kansen grijpen of gecalculeerde risico's aangaan om succes te bereiken met de organisatie


Selectie-eisen

 • HBO+/academisch niveau

 • Ervaring in leiding geven aan onderwijsprofessionals

 • Ervaring in het leiding geven aan organisatieverandering

Organisatie

Stichting Limburgs Voortgezet onderwijs, kortweg LVO, is een organisatie voor voortgezet onderwijs in de provincie Limburg met 30 locaties waar 2.700 medewerkers zich inspannen voor goed onderwijs aan 25.000 leerlingen.
Sinds 2020 heeft LVO een nieuwe beleidsvisie: Horizon 2025: Onderwijs vanuit waarderend perspectief!


Heel de mens heeft waardigheid en ieder mens staat als één geheel centraal. Al onze leerlingen en medewerkers tellen mee. Vanuit deze gedachte verzorgen we onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de wereld van vandaag en morgen. Onze scholen staan midden in de samenleving. Onze scholen zijn verbonden met elkaar. De kern van deze visie wordt gevormd doordat we elkaar en onze leerlingen vanuit waardering tegemoet treden.
De scholen zetten zich in voor onderwijskwaliteit. We realiseren onze ambities en we gebruiken data om tot inzicht in de kwaliteit te komen en beter te worden. We stellen onszelf doelen en we gaan er samen voor. Kwaliteit is geen belofte, maar een predicaat voor onze manier van werken.

Voor meer informatie over stichting LVO en DaCapo College zijn de volgende bronnen beschikbaar (klik op onderstaande links):

De procedure

Indien u specifieke vragen heeft over de vacature kunt u contact opnemen met John Hausmans via j.hausmans@dacapo-college.nl  of telefonisch via 06.211.116.88.

 

De selectieprocedure voor deze vacature wordt uitgevoerd door Human Capital Xchange (HCX) te Breda. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae, gericht aan de heer J. Hausmans, Rector DaCapo College, kunt u tot uiterlijk 28 februari 2023 mailen naar chock@hcx.nl  onder vermelding van “sollicitatie sectordirecteur Conrector PRO/EOA".

Terug naar overzicht

bottom of page