top of page

Als leider persoonlijk je mensen uitkiezen is de ultieme uitdaging!Als CEO van Zurich Nederland had ik de opdracht om de tot dan toe volledig autonoom werkende schadeverzekeraar en levensverzekeraar te integreren. Min of meer gelijktijdig kochten we nog een levensverzekeraar. Ik zat nu met de uitdaging om uit drie bestaande directieteams een nieuw directieteam voor de nieuwe volledig geïntegreerde organisatie te selecteren.


In een zakelijke omgeving zijn uiteraard een relevante opleiding en ervaring een eerste vereiste. Die zijn redelijk gemakkelijk te inventariseren en valideren. Echter, vanaf het moment dat de kandidaten zich bewust worden van het selectieproces zullen ze alles uit de kast halen om jou duidelijk te maken dat zij de juiste persoon zijn. Het is vaak een onbegonnen taak om door dat gedrag heen te prikken en een objectieve juiste keuze te maken.


· Een keuze die je objectief kan motiveren

· Waar de niet-geselecteerde kandidaten mee kunnen leven en toch gemotiveerd blijven in hun nieuwe taak

· Waardoor geselecteerde kandidaten geaccepteerd worden door hun omgeving in hun nieuwe verantwoordelijkheid.


Kortom, een keuze die je eigenlijk per definitie nooit goed kan doen!


Mijn persoonlijke keuzes werden mij lang niet door alle niet-geselecteerde kandidaten in dank afgenomen. Het kostte mij veel moeite en energie om hen in hun nieuwe taak te gemotiveerd te houden.


In de dagelijkse praktijk bleken een aantal van de door mij geselecteerde en benoemde kandidaten toch heel anders te zijn dan ik verwacht had. Daardoor was ik gedwongen op een aantal benoemingen terug te komen met alle emoties en operationele interrupties van dien.


Ondanks mijn inspanningen slaagde ik er niet in iedereen voldoende te motiveren. Daardoor raakte ik ook een aantal mensen kwijt die achteraf bezien beter geschikt waren geweest.


Deze ervaring was voor mij indertijd de belangrijkste reden om mij aan te sluiten bij HCX. De door HCX gebruikte methodiek biedt door een objectief selectieproces een uitstekende onderbouwde motivatie naar alle betrokkenen. Daardoor word je ook beschermt tegen de natuurlijke valkuilen van een persoonlijke voorkeur.


Alexander Sandkuyl

Partner HCX

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page