top of page

Anoniem solliciteren "een verschrikkelijke uitvinding"

Bijgewerkt op: 1 mei 2019

Meer diversiteit door waardevrij selecterenPremier Mark Rutte vindt anoniem solliciteren "een verschrikkelijke uitvinding." Hij doet de pittige uitspraak in een video-interview dat het AD met hem had in samenwerking met jongerenplatform VICE.


Ik denk dat de meeste mensen vinden dat je een baan niet moet krijgen omdat je bijvoorbeeld vrouw of transgender bent, maar omdat je de beste bent. Positieve en negatieve voorkeursdiscriminatie is overigens van alle tijden. Maar in een samenleving die steeds "diverser" wordt is het belangrijk om voorkeursdiscriminatie aanzienlijk te verminderen. En dan gaat het niet alleen om huidskleur, geloof of sekse, maar ook bijvoorbeeld om politieke voorkeuren of "old boys network".


Is anoniem solliciteren dan de oplossing? Volgens mij is het geen "verschrikkelijke uitvinding" zoals Rutte meent. Maar het is slechts een deel van de oplossing. En als je alleen een deeloplossing op een probleem loslaat, is die gedoemd te mislukken.


Een sollicitatieprocedure kent doorgaans de volgende stappen:

· Opstellen (functie)profiel van de ideale kandidaat

· Onder de aandacht brengen van de vacature

· Beoordelen van de binnengekomen sollicitaties

· Uitnodigen van kandidaten voor een sollicitatiegesprek (online en/of fysiek)

· Selecteren en in dienst nemen van de nieuwe medewerker.

Laten we eens per stap analyseren of je voorkeursdiscriminatie kunt voorkomen.


Opstellen van het (functie)profiel

- Om zo objectief mogelijk het ideaalprofiel van de functie vast te stellen is het van belang:

o bij het opstellen een relevante groep medewerkers (of zelfs klanten) te betrekken

o de input te verzamelen op een objectieve manier, niet door interviews

o consensus te bereiken over het ideaalprofiel; de uitkomst moet geen gemiddelde zijn, maar gebaseerd zijn op heldere keuzes.


Onder de aandacht brengen van de vacature

Gebruik die communicatiekanalen die alle geledingen van de samenleving bereiken. Op die manier vis je niet steeds in een beperkte vijver.


Beoordelen van ontvangen sollicitaties

Bij deze stap in het proces kun je het CV anonimiseren. Dit is zinvol om de ontvangen sollicitaties zonder vooroordeel dus "waardevrij" te kunnen beoordelen. Dat is nog geen garantie dat je ook de beste kandidaat gaat vinden, daarvoor is een extra tussenstap nodig: het waardevrij matchen van de persoonlijkheidsstructuur van de kandidaten met de gewenste persoonlijkheidsstructuur voor de functie. (functieprofiel).


Waardevrij matchen persoonlijkheidsstructuren kandidaten

Waardevrij matchen van de persoonlijkheidsstructuur van de kandidaten met de opgestelde gewenste persoonlijkheidsstructuur voor de functie kan alleen door bij het opstellen van het functieprofiel dezelfde analysemethode te gebruiken als bij het vaststellen van de persoonlijkheidsstructuur van de kandidaten.


Als je dat doet op een anonieme wijze, verkrijg je anoniem, waardevrij de benodigde informatie om naar de volgende stap in het proces te gaan; want

- de CV's zijn anoniem, waardevrij beoordeeld

- de persoonlijkheden van de kandidaten zijn objectief, anoniem en waardevrij gematcht.


Sollicitatiegesprekken

De leden van de commissie die verantwoordelijk is voor de interviews en uiteindelijke benoeming, hebben op een waardevrije, objectieve manier een keuze gemaakt voor de kandidaten die volgens hen het meest in aanmerking komen voor de openstaande vacature. Dit betekent ook dat hun "mindset" tijdens de interviews fundamenteel anders is dan bij een proces waarbij allerlei informatie het voor hen moeilijk maakt om objectief, neutraal te blijven. Met andere woorden: tijdens de interviews is men veel beter in staat om de kandidaten "neutraal" te beoordelen. Daarnaast is een groot voordeel dat men in de interviews minder tijd hoeft te besteden aan het uitzoeken wat voor type mens ze tegenover zich hebben. Dat is immers in de vorige stap al geanalyseerd.


Selecteren en in dienst nemen van de nieuwe medewerker


Als bovenstaande stappen goed worden uitgevoerd;

· kunnen benoemingen waardevrij plaatsvinden

· wordt de beste persoon voor de functie gekozen

· en daarmee de kans op diversiteit vergroot.


Wilt u meer weten over waardevrij selecteren? Bekijk dan hier de video.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page