top of page

Baas Verkade: 'Blijf niet lijdzaam in een baan hangen die je ongelukkig maakt'Het is inderdaad niet verstandig in een baan te blijven hangen waarin je niet gelukkig bent. En ja, het is belangrijk dat je je lot in eigen handen neemt. Belangrijk blijft de vraag: hoe ben ik in deze ongelukkige situatie verzeild geraakt? Was je niet kritisch genoeg toen je de baan aannam? Heeft het bedrijf het mooier voorgespiegeld dan het in werkelijkheid is? Of misschien beide.


In deze krappe arbeidsmarkt zien we dat bedrijven zó gefocust zijn op het binnenhalen van nieuwe medewerkers dat het motto lijkt: eerst binnenhalen en dan zien we wel; het komt wel goed.


Met alle gevolgen van dien. Wanneer men later geconfronteerd wordt met de gevolgen van de mis-hiring ontmoet je vaak "dovemans-oren". Want het is natuurlijk niet leuk om toe te moeten geven dat je het in feite niet goed gedaan hebt. Dus we gaan trainen, coachen of extra mankracht in zetten dat het een lieve lust is. Met andere woorden: we gaan proberen "van een spar een eik te maken", want die hebben we eigenlijk nodig. Deze, overigens goedbedoelde, pogingen om mensen te veranderen kunnen weliswaar enige verandering teweeg brengen maar die verandering is eerder verwringing. Deze pogingen leiden dan ook niet zelden tot overspannenheid, burn-outs en conflicten.


HOUD ER alstublieft MEE OP!


Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar wat kun je dan wel doen? "Verkoop je bedrijf " niet aan de kandidaat en de kandidaat niet aan het bedrijf.


Natuurlijk mag je de positieve kanten benadrukken, maar zorg als eerste dat je een realistisch profielschets opstelt waarin heel helder omschreven is wat het type persoon is wat je nodig hebt voor een bepaalde functie. Waak hierbij voor het beruchte "schaap met 5 poten".


Wanneer je een goede analyse maakt en de kandidaten vooraf analyseert op dezelfde basis, dan ben je in staat diégenen uit te nodigen voor een gesprek die als mens in ieder geval dicht in de buurt komen van wat je zoekt. Want zoals al eerder aangegeven: ga niet verwringen. Wanneer mensen zich kunnen gedragen zoals ze van nature zijn, kun je ze met succes trainen en coachen voor de rol waar ze in zitten.


Ook hier geldt: 'Blijf niet lijdzaam in een manier van selecteren hangen die ongelukkige medewerkers maakt'


Nú ben je vervolgens in staat de kandidaten die matchen objectief te laten zien dat hun kans van slagen groot is, en dat jij hen snapt; dat je weet wat zij wel gaan brengen en wat niet. Onze ervaring heeft geleerd dat men dan een voorkeur krijgt voor jouw aanbod, zelfs als ze misschien ergens anders een grotere auto of een iets hoger salaris krijgen.


Cees Hock


Bron: AD, Alex van der Hulst 30.05.18

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page