top of page

Imago accountants

Bijgewerkt op: 26 jun. 2018


"Voor accountants is het vijf voor twaalf. De beroepsgroep moet snel zorgen dat de hervormingsinspanningen beter zichtbaar worden, anders dreigt nieuwe wetgeving vanuit politiek Den Haag" - Marco van der Vegte (Voorzitter NBA)


"In het publieke debat worden accountants af en toe afgeschilderd als onbetrouwbaar en professionals die niet willen hervormen."


Het blijkt dat de voorgenomen hervormingen nog geen zichtbaar resultaat opleveren. De publieke opinie denkt dat deze professionals niet willen hervormen.

Vaak hoor je dat mensen in principe niet willen veranderen. Ze vinden het prima zoals het gaat. Of medewerkers hebben al zoveel veranderingen en nieuwe ideeën over zich heen gehad dat men bij weer iets nieuws denkt: "even bukken, het gaat wel weer over".


We zien inderdaad veranderingen die er zijn om het veranderen. Maar natuurlijk zijn er ook die noodzakelijk zijn om in te spelen op een veranderende wereld en om de organisatie en haar medewerkers daarin succesvol te laten opereren.


Hoe zorg je dat veranderingen slagen in het juiste tempo en met voldoende draagvlak?

Dit heeft alles te maken met persoonlijkheidsstructuren van mensen. Om als manager veranderingen te leren managen is het van essentieel belang dat je begrijpt hoe je zelf in elkaar zit en wat de persoonlijkheidsstructuur is van iedere medewerker waar jij leiding aan geeft. Dat betekent niet alleen de manier waarop mensen de dingen doen maar ook wat hen motiveert en hoe ze tot hun besluiten en keuzes komen. Als je daar inzicht in hebt kun je je argumentatie "fine tunen" om zodoende de zaak in beweging krijgen. Bijeenkomsten met allerlei presentaties waarin uitgelegd wordt waarom de verandering noodzakelijk is, leveren slechts een beperkte bijdrage aan de veranderingsbereidheid. Wanneer je bereid bent tijd te investeren om je medewerkers objectief beter te begrijpen, wordt hun houding ten aanzien van veranderingen voorspelbaar. Je kunt dan gaan "schaken" om zodoende iedereen mee te krijgen. Dit betekent wel dat je als manager bereid moet zijn af te stappen van de manier waarop je het tot nu toe gedaan hebt.


En dat is natuurlijk ook een enge verandering!


Lees hier hoe dit anders kan: https://www.hcx.nl/cultuurverandering


Cees Hock

Algemeen Directeur HCX


Bron:

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page