top of page

Maak de toetsing van uw (kandidaat) bestuurders en commissarissen door AFM en/of DNB minder riskant

Bijgewerkt op: 27 aug. 2018


Naar aanleiding van de financiële crisis hebben de toezichthouders steeds verder stappen genomen om personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid te toetsen op hun betrouwbaarheid en/of geschiktheid voor de uitoefening van hun functie.


Na verschillende evaluaties en bijstellingen van dit proces verleggen DNB en de AFM het accent naar een meer risico gebaseerd toetsingsproces. Hierbij komt de verantwoordelijkheid meer bij de onder toezicht staande instellingen te liggen.


Daarbij is het voor de instellingen belangrijk om:

· Het proces zelf zorgvuldig vorm te geven

· De professionaliteit en betrouwbaarheid aan te tonen van de wijze waarop zij nieuwe bestuurders en commissarissen benoemen

· Aan te tonen dat zij rekening houden met de benoemingseisen van de DNB/AFM


Om zelf meer grip te krijgen op het benoemingsproces en de kans op onaangename verassingen te verminderen, is het belangrijk dat financiële dienstverleners een voorselectie doen waarin voldaan wordt aan de toetsingscriteria van de DNB/AFM.


De uiteraard noodzakelijke elementen als voldoende kennis en ervaring zijn relatief gemakkelijk te toetsen. Maar gebleken is dat dat vaak niet voldoende is om tot een succesvolle benoeming te komen.


Om deze onzekerheid zo veel mogelijk te reduceren en mogelijke teleurstellingen te voorkomen is een objectieve risicoanalyse van de mate van geschiktheid van de kandidaat mijns inziens een noodzaak.


Voor een objectieve risicoanalyse van de slagingskans van de kandidaat zijn de volgende elementen nodig:

· Een objectieven functieanalyse, waarin de gewenste persoonlijkheidsstructuur voor het succesvol uitoefenen van de functie wordt geanalyseerd

· Een objectieve analyse van de persoonlijkheidsstructuur van de kandidaat


De op deze manier gemaakte risicoanalyse kan de instelling zelf gebruiken voor een eerste selectie. Dezelfde risicoanalyse kan vervolgens integraal worden meegestuurd naar de AFM/DNB met de aldus geselecteerde kandidaat. Door deze onderbouwing wordt het voor de AFM/DNB veel gemakkelijker zich een oordeel te vormen.


Alexander Sandkuyl, 16 april 2018

www.linkedin.com/in/alexandersandkuyl留言


留言功能已關閉。
bottom of page