top of page
logo HCX trans.png

De kracht van objectiviteit

Dit verhaal gaat over een van onze business coaches die voorheen Algemeen Directeur was bij een grote woningbouwcorporatie.

Er stond een vacature voor teamleider open die vervuld moest worden.

Er was een functieprofiel opgesteld, en kandidaten werden daarmee gematcht.

Ondanks dat de matches niet voldoende waren, werden er toch sollicitatiegesprekken gehouden.

Uit de sollicitatiegesprekken kwam er dan toch een kandidaat naar voren waar iedereen enthousiast over was.

De kandidaat had zich goed gepresenteerd in het interview.

En dit was dan ook de perfecte kandidaat voor deze functie.

De match was dus onvoldoende, maar de meerderheid van de benoemingsadviescommissie was positief over deze kandidaat.

De algemeen directeur had zijn twijfels, maar wilde niet tegen de meerderheid ingaan.

Dus werd de kandidaat aangenomen voor één jaar.

Al na een aantal weken werd duidelijk dat de kandidaat niet geschikt was voor de functie.

En de kandidaat was niet geschikt voor de functie op de punten die uit de analyse (match) naar boven kwamen.

Wat kunnen we hier van leren?

- Ga af op objectieve analyses

De benoemingsadviescommissie had niet had CV en interview als leidraad moeten nemen, maar juist de analyse van de match tussen functieprofiel en persoonlijk profiel van de kandidaat zwaarder moeten laten meetellen.

Een kandidaat kan nog zo goed over komen, maar dat betekend niet dat je die persoon op dat moment op die positie nodig hebt.

Vandaar dat je het functieprofiel opstelt voor een nauwkeurige analyse en de kandidaat daar daarna tegen aan houdt.

 

- Subjectiviteit is een gevaar voor je succes.

Je hoort steeds vaker dat op meerdere vlakken in de organisatie analyses gemaakt worden en beslissingen hierop worden gebaseerd. 

Dit wordt gedaan om zo objectief mogelijk te kijken naar een de gegeven situatie.

En dit is ook van groot belang bij het aannemen van nieuwe medewerkers.

bottom of page