top of page

Cultuurverandering

HCX kan uw organisatiecultuur daadwerkelijk meten.

Cultuurverandering

De meeste cultuurveranderingen richten zich op het gedrag van medewerkers. Gedrag wordt gestuurd door zakelijke motivatoren en is daar dus een afgeleide van. Organisatiecultuur volgens HCX is de balans van de zakelijke motivatoren van uw key- medewerkers.

Cultuur = waarom doe je dingen, waar ben je op uit

Gedrag = hoe doe je dingen, wat laat je zien

Voorbeeld: gedrag (stijl) is de auto, het vehikel. Het gaat erom wat je wilt vervoeren in die auto (boeken, geld, mensen...). Dit wordt bepaald door je zakelijke motivatoren.

Wil je cultuur veranderen, dan moet de focus dus liggen op de balans van je zakelijke motivatoren.

 

Als cultuurverandering wenselijk is, zijn er twee situaties denkbaar:

  • de juiste mensen zitten niet op de juiste plaats; verandering is dan niet meer dan de juiste mens op de juiste plaats brengen

  • je hebt de juiste mensen überhaupt niet "in huis".

Vaak is het een combinatie van beide situaties.

 

De HCX aanpak:

 

1. Nulmeting van de huidige cultuur. Met de HCX methodiek meten wij de zakelijke motivatoren van de key-medewerkers. Hierdoor krijg je inzicht in de huidige cultuurbalans.

2. Meting van de gewenste cultuur. Selecteer die medewerkers die zicht hebben op de bedrijfsdoelstellingen. HCX meet via hun input objectief wat volgens hen de gewenste balans van de zakelijke motivatoren is.

3. Bespreken van de "gap-analyse" met het verantwoordelijke management.

4. Management kan nu een onderbouwde keuze maken:

  • niets doen

  • managen van het probleem (structuur, beloningsbeleid e.d.).

  • kiezen voor een proces van cultuurverandering.

​5. Indien gekozen voor cultuurverandering wordt er een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak wordt vastgesteld welke "gaps" gedicht moeten worden en hoe het management deze verandering kan managen. Dit kan met de hulp van de HCX analyses op een gestructureerde, voorspelbare wijze gerealiseerd worden: evolutie, geen revolutie.

time-is-money.png
employees.png
alarm-clock.png
measuring-tape.png

Geen onrust, geen verlies van productiviteit

Gedragen proces door medewerkers inhoudelijk te betrekken

Verandering is realistisch, haalbaar

Verandertraject is voorspelbaar en meetbaar

Lees hier de cultuurveranderingscase

We vertellen u graag wat HCX kan betekenen voor uw organisatie.

Neem contact met ons op via onderstaand formulier

Of bel ons op +31 (0)6 13 34 08 43

Bedankt voor uw bericht.

bottom of page