top of page
methodiek / vacatures

Wij willen dat u op de juiste positie komt

En dat bereiken wij. Wij zorgen ervoor dat u op die positie komt waar u succesvol en gelukkig kunt zijn. Dit lukt wanneer je jezelf mag zijn in de functie die je gaat vervullen.

Onze methodiek ondersteunt ons daarbij.

Kies bewust!

HCX "verkoopt" u niet aan de organisatie, en de organisatie niet aan u. We zorgen voor een analyse die uw slagingskans in de functie in kaart brengt.

Actuele vacatures

Sectordirecteur havo/vwo

Udens College

Conrector VMBO

DaCapo college

Conrector Praktijkonderwijs / Eerste Opvang Anderstaligen (PRO/AOE)

DaCapo college

Onze aanpak

De functie

Eerst analyseren we samen met de opdrachtgever welk type mens we voor de functie nodig hebben.

Business Coach

Nederland

De persoon

Daarna maken we een analyse van uw persoonlijkheidsstructuur. Dit is geen oordeel, maar een objectieve "foto".

De match

Ten slotte vergelijken we uw "foto" met de eigenschappen die vereist zijn voor de functie. Het is zowel voor u als de organisatie van belang dat uw persoonlijkheidsstructuur maximaal aansluit op die van de functie. 

bottom of page