top of page
study.jpg

Teamanalyse bij MBO school

De komende jaren staan we voor ingrijpende veranderingen. Die zijn alleen haalbaar wanneer de docenten zich committeren aan dit verandertraject. De teamleiders hebben bepaalde twijfels en zijn op zoek naar meer inzicht in wie waar goed in is met betrekking tot zo'n traject.

buildings.png

Inhoud

Kan HCX ons inzicht geven in de risico's, hoe deze te tackelen en zorgen dat het team van docenten zich inderdaad committeert.

Gebruikte oplossingen

Teamanalyse >

Persoonlijk Professioneel Profiel >

Aanpak

  • Als eerste vond er een kennismakingsbijeenkomst plaats om helder te maken waarom HCX met het team (teamleiders en docenten) aan de slag zou gaan.

  • Vervolgens werd van alle betrokkenen een Persoonlijk Professioneel Profiel opgesteld. Dit hield in een intake van 1,5 uur en een week daarna kreeg iedereen een individuele terugkoppeling.

  • Daarna werd er in drie sessie van 4 uur ingegaan op de profielen van iedereen om elkaar een objectief inzicht te geven in elkaar, in de sterke en mindere punten van het team en de consequenties daarvan voor het functioneren in de dagelijkse praktijk en voor de aankomende veranderingen.

Resultaat

​Het team reageerde zeer positief op de verkregen inzichten en tijdens de derde sessie werd hen gevraagd om met ideeën te komen. Eén van de winstpunten was dat men zelf met de suggestie kwam om docenten met de inhoudelijke benodigde kennis te koppelen aan docenten die voor wat betreft persoonlijkheid (op basis van de HCX Persoonlijk Professionele Profielen) iets toevoegden om zodoende de slagingskans te vergroten.

Enige maanden later gaven de teamleiders terug dat de sfeer in het team nog beter was geworden en dat er een duidelijk Commitment was ontstaan naar elkaar en naar de te realiseren veranderingen. Er werd beter rekening gehouden met elkaars sterke en mindere sterke punten en last but not least: er kon gelachen worden om elkaars 'eigenaardigheden'. Waardering en acceptatie waren duidelijk toegenomen.

bottom of page