top of page

Talent Management

"Probeer van een eik geen spar te maken; maak van een eik een mooiere eik en van een spar een mooiere spar."

Talent Management

Nadat u nieuwe medewerkers hebt aangenomen begint het pas. Hoe houdt u ze aan boord? Hoe zorgt u ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden? Dit op een manier die ervoor zorgt dat ze zich goed voelen en een optimale bijdrage kunnen leveren aan de organisatie.

Belangrijke factoren zijn hierbij:

  • Een uitdagende, stimulerende en realistische horizon bieden

  • Als organisatie duidelijk maken in welke rollen ze een grote slagingskans hebben

  • Het loopbaantraject helder maken en vooraf afstemmen met de medewerker

  • Zorg ervoor dat het geen trial en error traject wordt waardoor mensen gefrustreerd afhaken

De HCX methodiek maakt dit mogelijk

Als eerste wordt vastgesteld welke rollen/functies het best passen bij een medewerker. Daarbij wordt primair uitgegaan van de persoonlijkheidsstructuur en interesses van de medewerker.

 

Daarnaast is de methodiek in staat door de functies van de organisatie heen te scannen en objectief vast te stellen waar welk persoonlijkheidstype het beste past. Dit zorgt ervoor dat de medewerker én de organisatie vooraf inzicht hebben in de risico's en de mogelijkheden.

Na deze analyse kan vervolgens een (ontwikkel)traject op maat per medewerker worden opgesteld. Dit zorgt voor rust en een effectieve én efficiënte inzet van uw high potentials. Dit levert een win-win situatie op, omdat het goed is voor de ontwikkeling van de medewerker, maar ook voor de organisatie.

"Probeer van een eik geen spar te maken; maak van een eik een mooiere eik en van een spar een mooiere spar."

We vertellen u graag wat HCX kan betekenen voor uw organisatie.

Neem contact met ons op via onderstaand formulier

Of bel ons op +31 (0)6 13 34 08 43

Bedankt voor uw bericht.

bottom of page