top of page

Manager bedrijfsvoering

Udens College

0,8 – 1,0 fte in S11

Manager bedrijfsvoering Havo/Vwo

De school

Het Udens College biedt vernieuwend en uitdagend onderwijs op de sectoren vmbo, havo/vwo en de vrije schoolstroom Waldorf Uden. Elke dag gaan 2700 leerlingen en 350 medewerkers naar de school met twee locaties in het centrum van Uden.
 

De sector havo/vwo bereidt ongeveer 1500 leerlingen voor op het vervolgonderwijs en hun volgende stap in het leven. Dat doen we vanuit een gezamenlijke visie en een vernieuwend onderwijsmodel dat we als team hebben ontwikkeld. En daar zijn we trots op!

 

De opdracht en functie

Als ervaren en positief ingestelde manager geef je leiding aan de teams die verantwoordelijk zijn voor administratie, receptie, het lesrooster, facilitaire zaken en de onderwijskundige ondersteuning (onderwijsassisten). Je zorgt, samen met je collega’s, voor een positief werkklimaat in deze teams, waardoor we het onderwijs aan de leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen.

De vacature manager bedrijfsvoering betreft een nieuwe functie binnen de sector havo/vwo.

Je geeft integraal leiding aan je teams met in totaal 40 medewerkers  (23 fte) en maakt deel uit van de sectordirectie. Hieraan lever je een actieve en betekenisvolle bijdrage.

 

Het profiel

De manager bedrijfsvoering:

  • is een spontane, enthousiaste en ervaren leidinggevende die optimisme en overtuiging uitstraalt. Positieve, persoonlijke relaties zijn voor haar/hem een vanzelfsprekendheid om resultaten te behalen en doelen te bereiken.

  • werkt graag met mensen en heeft het vermogen hun respect te winnen en hun zelfvertrouwen te stimuleren.

  • kan flexibel en effectief omgaan met veranderingen, gaat op een open en flexibele manier om met verschillende persoonlijkheden en combineert dit met uitdrukkelijke aandacht voor procedures, regels en protocollen.

  • heeft een heldere, transparante en onderbouwde manier van communiceren en neemt op doortastende wijze besluiten. Hij/zij coördineert effectief en efficiënt de veelheid en diversiteit van activiteiten.

  • is empathisch, heeft nadrukkelijk aandacht voor de medewerkers en heeft een goede intuïtie voor de onderstroom binnen de organisatie. Bij het leiding geven en het nemen van besluiten staat een effectieve en efficiënte interne dienstverlening centraal.

  • is gedreven om de bedrijfsvoering kwalitatief op een hoger niveau te brengen. Hij/zij zorgt ervoor dat de ondersteunende teams gemotiveerd en doelgericht een bijdrage  leveren aan de bedrijfsvoering.

  • zorgt voor een prettige en functionele overlegstructuur tussen de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en de onderwijsafdelingen.

  • ziet erop toe dat de procedures en protocollen die betrekking hebben op de onderwijskundige bedrijfsvoering op ieder organisatieniveau binnen de sector vastgelegd en uitgevoerd worden.

  • bewaakt en garandeert dat de ondersteuning door de bedrijfsvoering betaalbaar is en blijft.

 

Informatie

Voor meer algemene informatie over onze school kun je terecht op onze website: www.udenscollege.nl. Indien je specifieke vragen hebt over de vacature, kun je contact opnemen met Rex Couzijn, (technisch) voorzitter benoemingsadviescommissie, via r.couzijn@udenscollege.nl of telefonisch via 06-25197787.

De procedure

De selectieprocedure voor deze vacature wordt ondersteund door Human Capital Xchange (HCX) te Breda. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Wanneer je je herkent in het gevraagde profiel zien we jouw sollicitatie graag tegemoet!

Je sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae kun je richten aan Miel Smits, sectordirecteur havo/vwo. Deze kun je tot uiterlijk 9 september 2023 mailen naar chock@hcx.nl, onder vermelding van “sollicitatie manager bedrijfsvoering sector havo/vwo  Udens College”.

 

Relevante data

-           Sollicitatieperiode:                  28 augustus t/m 9 september

-           1e gespreksronde:                 vrijdag 15 september

-           2e gespreksronde:                 woensdag 20 september

Terug naar overzicht

bottom of page