top of page
logo HCX trans.png

Het proces van het opstellen van een functieprofiel

1. Selecteer deelnemers voor de functieanalyse

De inzichten van de deelnemers zijn relevant voor het opstellen van het functieprofiel. Door hun betrokkenheid wordt er draagvlak gecreëerd.

2. Input van de deelnemers

De methodiek dwingt de deelnemers keuzes te maken. Per deelnemer krijg je een realistisch beeld van zijn of haar gewenste ideaal type persoon voor de functie.

3. Analyse van de input door HCX

HCX analyseert de input (overeenkomsten en verschillen) van de deelnemers. Op basis van deze analyse wordt er een discussieversie opgesteld.

4. Functieanalyse discussie en vaststellen functieprofiel

De deelnemers krijgen inzicht in elkaars uitkomsten. Onder begeleiding van HCX worden deze bediscussieerd om te komen tot een realistisch en gedragen functieprofiel.

5. Opstellen van wervingstekst

Op basis van het functieprofiel kan er nu een effectieve wervingstekst opgesteld worden waarbij het type persoon de kern vormt.

bottom of page