top of page

Het functieprofiel

Het HCX functieprofiel is het fundament van onze werving en/of selectie. Dit levert u de volgende voordelen op: 

Creëert draagvlak

1

Verbindt de functie met de organisatiedoelstellingen

4

Verhoogt kwaliteit sollicitanten

2

Vergoot acceptatie voor benoeming

5

Vergroot reikwijdte

3

Solide basis voor je werving en selectie

6

Het proces van de functieanalyse

1. Selectie deelnemers functieanalyse

De inzichten van de deelnemers zijn relevant voor het opstellen van het functieprofiel. Door hun betrokkenheid wordt er draagvlak gecreëerd.

De methodiek dwingt de deelnemers keuzes te maken. Per deelnemer krijg je een realistisch beeld van zijn of haar gewenste ideaal type persoon voor de functie.

2. Input van de deelnemers

3. Analyse van de input door HCX

HCX analyseert de input (overeenkomsten en verschillen) van de deelnemers. Op basis van deze analyse wordt er een discussieversie opgesteld.

4. Functieanalyse discussie en vaststellen functieprofiel

De deelnemers krijgen inzicht in elkaars uitkomsten. Onder begeleiding van HCX worden deze bediscussieerd om te komen tot een realistisch en gedragen functieprofiel.

Op basis van het functieprofiel kan er nu een effectieve wervingstekst opgesteld worden waarbij het type persoon de kern vormt.

5. Opstellen van wervingstekst

bottom of page