top of page

Voor het Praktijkonderwijs in Geleen zoeken we twee
Bevlogen Teamleiders

DaCapo College

samen 1,5 fte, OOP schaal 12

Bevlogen teamleiders

CAPO0006 logo Dacapo los.png

Elk kind heeft recht op gelijke kansen en verdient onderwijs met de beste toekomstmogelijkheden.

 

Het DaCapo College bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en een bestendige plaats in de samenleving. Bij ons krijgt elke leerling volop mogelijkheden om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Het DaCapo College in Sittard-Geleen biedt drie onderwijsvormen aan: vmbo, praktijkonderwijs en de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Het praktijkonderwijs in Geleen kenmerkt zich door een kleinschalige setting waar in een aantrekkelijke en uitdagende omgeving, met een veilige en duidelijke structuur, onderwijs wordt aangeboden aan leerlingen die het beste leren in de praktijk en door te doen.

De werkzaamheden richten zich op het aansturen, ondersteunen, motiveren en coachen van een deskundig team dat in drie opeenvolgende fasen onderwijs en begeleiding aanbiedt aan leerlingen en hen zo voorbereidt op uitstroom naar arbeid of doorstroom naar arbeid en leren.

 

Persoonlijkheidsprofiel

 

De teamleiders

 

 • Geven optimistisch en met overtuiging doelgericht leiding aan het team;

 • Zijn betrokken, geïnteresseerd in mensen en willen het welzijn van anderen verbeteren;

 • Benaderen dagdagelijkse situaties op een evenwichtige en begripvolle wijze en waken over het belang van de leerling en de visie van school;

 • Zijn kalm en beheerst, ook in uitdagende situaties;

 • Behalen met het team ambitieus en volhardend afgesproken doelen;

 • Nemen verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar op behaalde en niet behaalde resultaten;

 • Vertrouwen op hun deskundigheid en ervaring om beleid en/of juiste oplossingen te bepalen;

 • Zorgen ervoor dat operationele zaken goed en vlot verlopen.

 

Resultaten / werkzaamheden

 

Leiderschap en visieontwikkeling

 • Ontwikkelen, communiceren en bewaken van een duidelijke visie voor en met het team van onze school;

 • Inspireren en motiveren van onze medewerkers, in overeenstemming met onze visie.

 

Operationeel management

 • Plannen, organiseren en coördineren van de dagelijkse activiteiten binnen de fasen 1, 2 en 3;

 • Fungeren als brug tussen de teams en de directie (conrector en rector). De teamleiders zijn lid van het locatiemanagementteam;

 • Toezicht houden op (dag-)roosters en lesplanningen;

 • Toezicht houden op de juiste inrichting van digitale systemen en het correcte gebruik daarvan.

 

Personeelsmanagement

 • Werven en selecteren van nieuw personeel;

 • Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;

 • Afleggen van lesbezoeken.

 

Curriculumontwikkeling en -beheer

 • Zorgdragen voor een passend en actueel curriculum dat past bij de visie van school en de mogelijkheden van onze leerlingen;

 • Coördineren van de ontwikkeling van lesmaterialen en -middelen;

 • Bijdragen aan algemene onderwijsverbeteringen.

 

Financieel beheer

 • Het (mede) opstellen en beheren van budgetten/begrotingen;

 • Alert zijn op en het aanvragen van relevante subsidies, alsmede het verantwoorden van de gerealiseerde activiteiten waarop deze subsidies betrekking hebben;

 • Zorgdragen voor een efficiënt gebruik van onze financiële middelen.

 

Kwaliteitsborging en -verbetering

 • Het monitoren van de kwaliteit van ons onderwijs en de behaalde onderwijsrendementen;

 • Uitvoeren van evaluaties en het initiëren van verbeteracties volgens de PDCA-cyclus;

 • Borgen van het door de overheid vastgestelde kwaliteitskader.

 

Veiligheid en welzijn

 • Het waarborgen van een veilige en gezonde leeromgeving voor leerlingen en personeel, waaronder ook het ontwikkelen en handhaven van procedures in geval van calamiteiten.

 

Wij vragen

 • Minimaal een afgeronde, relevante hogere beroepsopleiding met een onderwijsbevoegdheid (Pabo / tweedegraads / eerstegraads);

 • Een opleiding tot schoolleider vo, of de bereidheid deze te volgen, is een pre;

 • Kennis van, maar in elk geval passie voor onderwijs dat leerlingen direct opleidt voor de arbeidsmarkt. Werkervaring binnen het Praktijkonderwijs is een pre;

 • Een secure werkhouding, het vermogen hoofd- en bijzaken te onderscheiden en een open mind;

 • Digitale vaardigheid binnen de applicaties van Microsoft 365. Ervaring met en kennis van digitale systemen als Presentis en SomToday zijn een pre (maar kunnen bij ons ook worden geleerd).

 

Contacten

Je rapporteert rechtstreeks aan de conrector en je hebt regelmatig contact met de rector.

Verder bezoek je netwerkbijeenkomsten, congressen en andere scholen die praktijkonderwijs aanbieden. Je onderhoudt contacten met belanghebbenden voor het praktijkonderwijs, afhankelijk van de portefeuille waarvoor je verantwoordelijk bent. Binnen DaCapo College (Stichting LVO), maar zeker ook daarbuiten, ben je het visitekaartje van ons onderwijs. Uiteraard heb je ook contact met leerlingen, ouders/verzorgers en,  indien nodig, aanleverende en samenwerkende scholen, hulpverleners, schoolarts, leerplicht, etc.

 

Wij bieden

Een uitdaging waarin je invloed hebt op de toekomst van honderden leerlingen.

We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris wordt ingeschaald in OOP schaal 12 van de CAO VO. Het betreft een dienstverband voor in totaal 1,5 fte, bij voorkeur twee keer 0,75 fte, in eerste instantie voor de duur van schooljaar 2024/2025, dus tot en met 31 juli 2025. Bevalt de samenwerking wederzijds, behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

 

Meer informatie?

Heb je vragen over de inhoud van de werkzaamheden en de selectieprocedure? Neem dan contact op met de conrector van het Praktijkonderwijs, de heer Rogér Dudziec (r.dudziec@stichtinglvo.nl, 06 – 2228 7808.

 

De selectieprocedure voor deze vacature wordt ondersteund door Human Capital Xchange BV (HCX) te Breda.

 

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure

 

Solliciteren op deze vacure kan uitsluitend via de website www.werkenbijlvo.nl (vacaturenummer 14.167).

 

Solliciteren kan tot en met vrijdag 31 mei 2024.

De gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de maand juni.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Terug naar vacatures

bottom of page