top of page

Draagvlak en samenhang in coronatijdCorona domineert al maanden al ons handelen en dat zal nog wel even zo blijven. De samenhang in organisaties staat onder druk door verdwijnen van fysiek samenzijn, door zo veel mogelijk thuis te werken en online te communiceren en vergaderen.

Dat brengt flinke risico’s met zich mee bij het selecteren van nieuwe medewerkers.

Immers, hoe krijg je voldoende draagvlak bij collega’s en leidinggevenden voor het gewenste profiel van een nieuwe medewerker en hoe toets je of een kandidaat aan dat profiel voldoet als je elkaar niet meer “de nieren kunt proeven” in persoonlijke gesprekken met alle betrokkenen? Dat is heel goed mogelijk bij de volgende werkwijze.

Nodig de mensen die het meest direct met de te vervullen functie te maken hebben (directie, collega’s, medewerkers) uit om online hun input te geven voor het functieprofiel. Gebruik voor de input een door software ondersteunde systematiek waardoor de resultaten op een gestructureerde manier met elkaar kunnen worden vergeleken. Bespreek vervolgens de overeenkomsten en verschillen met elkaar, waarna een breed gedragen functieprofiel wordt vastgesteld; de persoonlijkheidsstructuur dient daar een belangrijk onderdeel van te vormen.

Het functieprofiel moet bruikbaar zijn als objectief toetsingskader voor de selectie. Daarom moet het zodanig worden weergegeven dat het één op één kan worden vergeleken met de resultaten van assessments van de kandidaten voor de functie. Als die assessments online worden uitgevoerd met dezelfde systematiek als het functieprofiel kan het resultaat objectief worden gematcht met het functieprofiel. Door vervolgens alleen kandidaten uit te nodigen die een goede match hebben, kan het aantal selectiegesprekken sterk worden beperkt. Ook de selectiecommissie kan dan klein gehouden worden, omdat immers al objectief is vastgesteld dat de kandidaat in ruime mate voldoet aan het functieprofiel dat is vastgesteld met inbreng en consensus van alle betrokkenen. Op deze manier worden fysieke contacten maximaal beperkt zonder verlies van kwaliteit en draagvlak.

Een werkwijze als deze kun je op verschillende manieren uitvoeren. Als je wil weten hoe HCX het doet, klik dan op:

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met

Cees Hock (06-13340843 / chock@hcx.nl)

of

Carel Braakman (06-53227884 / cbraakman@hcx.nl).

Comentarios


bottom of page