top of page

Is een vrouwenquota zinvol?

Bijgewerkt op: 27 aug. 2018


Een objectieve risicoanalyse van je verwachting van iemand en hoe die persoon in elkaar zit, kan helpen om de vooroordelen weg te nemen.

Vooroordelen ontstaan vaak omdat je vanuit je eigen wezen, je eigen gevoel, je eigen omgeving, naar anderen kijkt. Dit maakt het haast onmogelijk de ander objectief te beoordelen. Dit geldt ook in de situatie wanneer je mannelijke en vrouwelijke sollicitanten moet beoordelen. In een omgeving waar mannen (al eeuwen) de meerderheid vormen is men al snel geneigd te kiezen voor de man. Deze groep heeft namelijk al zo lang bewezen dat ……


Is een quotum daar de oplossing voor én levert dat de beste persoon op voor de job?

Ik waag dat te betwijfelen. Ik ben voorstander van een toename van het aantal vrouwen in managementposities. Vrouwen zorgen voor een andere dynamiek en een evenwichtiger balans.


Hoe krijgen we dat voor elkaar?


Het belangrijkste is het doorbreken van de subjectiviteit bij promotie- en aannamebeleid.


Hoe doe je dat?

Eigenlijk heel simpel. Maak samen met relevante medewerkers een functieanalyse waarbij je helder en objectief vaststelt wat het type persoon is dat je nodig hebt. Stel daarna objectief de persoonlijkheidsstructuur vast van de kandidaten en je kunt - los van het feit of het een man of een vrouw is – die persoon in dienst nemen die het best past. Dan kun je ook nog bepalen dat bij gelijke geschiktheid een vrouw de voorkeur heeft. Zo voorkom je dat je mensen aanneemt die niet geschikt zijn voor de te vervullen functie, louter om een quotum te halen.


Cees Hock

Partner HCX

https://www.linkedin.com/in/cees-hock/


Bronnen:

https://fd.nl/economie-politiek/1246237/alleen-quota-werken-tegen-overheersing-van-witte-mannen

https://www.trouw.nl/samenleving/-darwin-was-een-slachtoffer-van-de-vooroordelen-over-vrouwen-net-als-wij-~a22eee52/

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page