HCX

Home


Ruim 20 jaar
persoonlijk adviseur van de veeleisende manager

HCX is een adviesgroep van ervaren bestuurders en managers met een brede werk- en levenservaring en expertise in uiteenlopende branches. Daardoor zijn zij uitstekende gesprekspartners voor leidinggevenden, directeuren, bestuurders en commissarissen. HCX streeft naar een duurzame relatie met opdrachtgevers in de rol van vertrouwenspersoon door de jaren heen.

 

HCX methodiek verbindt uw strategie met uw menselijk kapitaal

HCX maakt gebruik van een eigen, onderscheidende en objectieve analysemethode. Op basis daarvan voorziet zij commissarissen, bestuurders, directies en managers van concrete adviezen en praktische handvatten.

De HCX methodiek maakt het mogelijk uw strategie te vertalen naar Functie Profielen (gewenste persoonlijkheidsstructuren). Vervolgens kan er een analyse gemaakt worden in hoeverre uw organisatie in staat is haar strategie uit te voeren en doelstellingen te realiseren.

 


 

“Een succesvolle aanpak door managers voor managers”